USA’s jätkub sõda e-sigarettide üle #FUNDtheSUIT

Sõda e-sigarettide üle on USA’s läinud üha intensiivsemaks ning sellega seoses on otsustanud ’’Vape News Magazine’’ ning Youtuber Grimm Green luua rahvarahastus kampaania, mille eesmärgiks on koguda raha ’’Nicopure’’ ning ’’Right to be Smoke-Free’’ kohtuvaidluse tarbeks FDA (Food and Drug Administration) vastu.

USA’s jätkub sõda e-sigarettide üle #FUNDtheSUIT

USA’s jätkub sõda e-sigarettide üle #FUNDtheSUIT

Kohtuvaidlus algas juba 2 aastat tagasi

Pea 2 aastat tagasi, 2016. mail, teatas ’’Nicopure Labs LLC’’, et kaebab FDA otsuse, mis oleks e-sigarette reguleerinud karmimalt kui tavasigarette, edasi kohtusse.

Nicopure leidis, et FDA reguleerimisprotsess oli rikkunud haldusmenetluse seadust (APA) ning antud regulatsioon oleks rikkunud Ameerika Ühendriikide põhiseadust. Nicopure on nõus toetama mõistlikku reguleerimist, mis kaitseks tarbijate huve ning inimeste tervist.

Teisalt leiab FDA, et kuna tubakaregulatsioon lubab neil reguleerida teatud tubakaproduktide osasid ning komponente, siis võiks nende autoriteet laieneda ka e-sigarettideni ning e-vedelikeni. Kahjuks otsustas kohtunik Judge Amy Berman esimesel kohtuvaidlusel FDA kasuks.

Nüüdseks on otsus edasi kaevatud

Hetkeseisuga on antud vaidlus jõudnud apellatsioonikohtusse ning on suur võimalus, et see jõuab edasi Ameerika Ühendriikide ülemkohtusse.

Sellega seoses alustatigi rahvarahastus kampaania, et tasuda erinevate kulude eest, mis antud vaidlusega kaasnevad. Kogu kohtuvaidlus läheb umbkaudselt maksma $250,000.

See kohtuvaidlus võib olla määrava tähtsusega USA jaoks, mille tagajärjed panevad aluse sellele, milliseks  e-sigarettide maastik kujuneb. Seetõttu on antud vaidlus saanud suurt kõlapinda ning toetust.

Otsus võib mõjutada ka Euroopat

Kuigi võib tunduda, nagu see meid ei puuduta, siis on üsna reaalne, et antud kohtulahendi tagajärjed jõuavad lõpuks ka Euroopasse ning paljudesse teistesse riikidesse.

Nimelt seab USA suhtumine e-sigarettidesse pretsedendi teiste riikide jaoks ning nii mõnedki riigid võivad neilt eeskuju võtta. Seega tasub hoolega jälgida ning ka omalt poolt USA e-sigareti kasutajaid toetada, sest mine tea, võibolla on positiivse tulemuse korral ka Euroopas muutusi oodata.

Kanada keelas teatud e-vedelike maitsed

Eelmisel nädalal võtsid Kanada ametiasutused vastu seaduse ’’S-5’’, mis muudab nii 1988. aastal vastu võetud mitte-suitsetajate terviseseadust, kui ka 1997. aastal vastu võetud tubakaseadust.

Kanada keelas teatud e-vedelike maitsed

Kanada keelas teatud e-vedelike maitsed

David Sweanor leiab, et seadusemuudatus ei täida eesmärki

Eelmisel Novembril mainis tuntud terviseekspert David Sweanor, et antud seadusemuudatus töötaks vastu eesmärgile, milleks on parandada rahva tervist. Sweanor’i sõnul tekitab antud seadusemuudatus suure barjääri suitsetajate vahel, kes soovivad sigarettidest loobuda ning meetmete vahel, millega seda teha. Sweanor leiab, et seda ei tohiks teha, kui asi puudutab produkti, mis tapab lugematul hulgal inimesi, selle asemel peaks pakkuma vähemkahjulikke alternatiive, et kahjusid vähendada.

Sweanor on viimase 30 aasta jooksul pingutanud, et muuta tubaka-kontrolli seaduseid Kanadas ning üle kogu maailma. Aastal 2016 sai ta nende pingutuste eest maineka Ottawa väljapaistva individuaalse filantropisti auhinna. Sweanor leiab, et kahjuks peavad paljudes riikides suitsetajad silmitsi seisma raskustega, kui soovivad suitsetamist vähemkahjulike alternatiividega nagu e-sigareti või suitsuvaba tubakaga asendada.

S-5 toob kaasa mitmeid muudatusi

Lisaks teistele asjadele keelab seadusemuudatus ’’S-5’’ ära e-vedelikele erinevate lisandite lisamise nagu kofeiin, vitamiinid, mineraalid ning probiootikumid. Samuti keelab ’’S-5’’ selliste toodete reklaamimise, kus kasutatakse spetsiifilisi koostisosi või maitseainete kategooria kirjeldusi, nagu kondiitritooted ja karastusjookide maitsed. See tähendab seda, et mitmeid populaarseid maitseid sisuliselt enam müüa ei saa, kuna neil puudub kirjeldus ning inimene ei oska isegi nende olemasolul neid leida.

Lisaks kõigele muule keelab antud seadusemuudatus ära e-sigareti poodidel oma klientidele öelda, et e-sigaretid on tunduvalt vähem kahjulikud, kui seda on sigaretid. Selline teguviis on äärmiselt vastutustundetu ning tulemus on kõike muud, kui rahva tervise säästmine

Lõuna-Aafrika ametnikud tegid ettepaneku uuteks tubakatoodete regulatsioonideks

Kui antud eelnõu heaks kiidetakse, viib see suurte muudatusteni Lõuna-Aafrika suitsetamise ning e-sigarettide kasutamise regulatsioonides. See seaduse muudatus sisaldab endas viit põhilist punkti, mille eesmärgiks on vähendada suitsetajate arvu.

Lõuna-Aafrika ametnikud tegid ettepaneku uuteks tubakatoodete regulatsioonideks

Lõuna-Aafrika ametnikud tegid ettepaneku uuteks tubakatoodete regulatsioonideks

Esimene muudatus oleks suitsetamise keelamine 10 meetri kaugusel avalikest hoonetest. Selle eesmärk on suitsetamine raskemaks teha ning kaitsta mittesuitsetajaid passiivse suitsetamise eest.

Teiseks muudatuseks on tubakatoodete lettidelt peitmine. See hõlmab endas peale tubakatoodete silme alt peitmise ka seda, et tubakatoodete pakendid on oma disainilt lihtsad ning ilustamata.

Samuti soovitakse ära keelata siseruumides suitsetamine ning täielikult keelustada sigarettide müügiautomaadid.

Kahjuks ei pääse regulatsioonidest ka e-sigaretid. Antud eelnõu tooks kaasa üsna mitu märkimisväärset muudatust. Näiteks sisaldab antud eelnõu seda, kus on e-sigarettide kasutamine lubatud ning kus keelatud.

Suitsetamisvastase Riikliku Nõukogu tegevdirektor Savera Kalideen on nõus sellega, et antud tubakaregulatsioonid on iganenud ning ei täida enam oma eesmärki. Kalideen leiab, et e-sigarette ning muid sarnaseid alternatiivtooteid ei tohiks võrrelda tavasigarettidega, siis tuleks neid siiski reguleerida vastavalt nende ohutusastmele.

Kalideen’i sõnul on selge, et nikotiin tõstab vererõhku, võib viia kopsuhaigusteni ning kahjustada südametegevust (viimase kahe kohta puuduvad tõendid). Samuti arvab ta, et e-sigarette võiks kasutada oma suitsetamisest loobumise teekonnal, kuid pärast seda oleks mõistlik ka e-sigarettidest loobuda.

On positiivne, et antud eelnõu suitsetamist raskendab ning kaitseb mittesuitsetajaid passiivse suitsetamise eest, kuid e-sigarettide regulatsioonid võiksid jääda mõistlikkuse piiridesse, et julgustada ning aidata suitsetajaid sigarettidest loobuda.

Šveitsis legaliseeriti e-sigaretid ning nikotiini sisaldavad e-vedelikud

Kui e-sigarettidega seotud uudised on viimasel ajal üsna negatiivse alatooniga, siis juhtub aegajalt ka midagi positiivset! Nimelt legaliseeriti Šveitsis kohtu otsusega nikotiini sisaldavate e-vedelike ning e-sigarettide müük.

Föderaalkohus otsustas e-sigarettide keelu tühistada

Šveitsi föderaalkohus tühistas aastate pikkuse keelu, mis hõlmas endas e-sigarettide ning nikotiini sisaldavate e-vedelike müümise keeldu. Kuigi e-sigareti kasutajad võisid teistest riikidest endale vajalikke esemeid riiki sisse tuua, siis ei saanud nad seda koha pealt poodidest osta.

Šveitsis legaliseeriti e-sigaretid ning nikotiini sisaldavad e-vedelikud

Šveitsis legaliseeriti e-sigaretid ning nikotiini sisaldavad e-vedelikud

Säärane otsus tuli tänu sellele, et Šveitsis baseeruv bränd nimega InSmoke läks kohtusse, et riik e-sigarettide keelu tühistaks. Kohus otsustaski, et on aeg eesmärgi kaotanud keeld tühistada ning nüüdsest on Šveitsi e-sigareti kasutajatel vabad käed. Tasub veel märkida, et Šveitsi valitsus oli juba alustanud protsessi, et antud keeld tühistada.

Šveitsis puuduvad TPD piirangud

Kuna Šveits ei ole EU liige, siis on neil ka pudelite suuruse, nikotiini sisalduse ning teiste EU poolt piiratud esemetega vabad käed. See annab kindlasti palju kaasa, et rohkem suitsetajaid sigarettidest tänu e-sigarettidele loobuda suudaks.

Šveitsis on siiani suitsetajaid rohkem kui e-sigarettide kasutajaid

Šveitsis on siiani äärmiselt palju suitsetajaid ning ligikaudu ¼ (28.2%) täiskasvanud elanikkonnast suitsetab. Samuti kannatavad paljud passiivse suitsetamise käes, kuna sigarettide tarbimine on avalikes kohtades üsna aktsepteeritud. Ka alaealiseid suitsetajaid on Šveitsis üsna palju ning see kõik kulmineerub 11,000 enneaegse sigarettide suitsetamisest põhjustatud surmaga igal aastal riigis, mille elanikkond on 8.3 miljonit.

Hetkel on Šveitsis e-sigareti kasutajaid ligikaudu 0.7% ehk umbes 60,000. Šveitsi e-sigareti kasutajaid esindab üks vanimaid Euroopas asutatud e-sigarettide organisatsioone nimega ’’Helvetic Vape’’, mis asutati 2013 aastal. Nad on pidevalt töötanud selle nimel, et valitsus e-sigarettide piirangud kaotaks.