E-sigarettide konverentsi põhilised punktid

Ülemaailmne e-sigarettide konverents

Ülemaailmne e-sigarettide konverents

Hiljuti leidis aset ülemaailme e-sigarettide konverents, kus arutati mitmeid päevakorralisi teemasid ning eksperdid avaldasid, mida aasta jooksul on e-sigarettide kohta teada saadud. Selles artiklis võtame kokku põhilised punktid.

E-sigaretid ei kahjusta sinu kopse: Kvaliteetne uuring, mis viidi läbi kolme ja poole aasta jooksul leidis, et e-sigaretid ei kahjustanud mitte mingil määral kopsude funktsionaalsust e-sigareti kasutajate hulgas, kes varem suitsetanud ei olnud.

Suitsetajate arv langeb enneolematul skaalal: UK-s on see langenud näiteks 15 protsendini. E-sigaretid on kindlasti mänginud suurt rolli suitsetajate arvu langemises.

’’Short Fill’’ vastuolu: Regulatsioonidest kinnipidavad edasimüüjad on mures, et nende konkurendid, kes müüvad niiöelda ’’Short Fille’’ mis võivad olla igas suuruses nikotiinivabad e-vedelikud, kuhu on jäetud veidikene ruumi, et sinna vastavalt vajadusele nikotiini lisada. Selle mõte on regulatsioonidest ümber hiilida ning seeläbi lubatust suuremaid e-vedeliku pudeleid müüa. Tihti müüakse testimata e-vedelikke, kuid paljud inimesed kasutavad neid sellele vaatamata.

Väide, et e-sigaretid on vähemalt 95% turvalisemad, on leidnud palju toetust uute uuringute näol: Vaadates toksiine, siis on väga vähe vahet mittesuitsetajate ning e-sigareti kasutajate vahel. Kahjulikke aineid on e-sigaretis võrreldes sigaretiga 0.1-1%, mis on märgatav vahe.

Tervishoiutöötajad mõtlevad välja ’’fakte’’ e-sigarettide kohta: Sellega kaasneb ka valeinformatsioon, mis lõppeb nii mõnegi suitsetaja jaoks enneaegse surmaga.
Philip Morris International annab miljard dollarit sihtasutusele, mis tegeleb e-sigarettide uurimisega: Kas see raha tuleks vastu võtta või pigem tagasi lükata, kuna tegemist on niiöelda ebaeetilise sponsoriga.

’’Heat not Burn’’ seadmed: Kas ja kui tõhusad need on? Nende kohta hetkel kvaliteetset informatsiooni leida on üsna raske. Kõik tõendid on hetkel avaldatud just tootjate poolt, ehk ei pruugi olla väga adekvaatne. Nende uuringute kohaselt on need märkimisväärselt turvalisemad kui sigaretid, kuid umbes 10 korda rohkem kahjulikud kui seda on e-sigaretid.

Võib öelda, et see aasta on olnud e-sigarettide vallas üsna huvitav. E-sigarettide osas on nüüdseks juba üsna palju uuringuid tehtud ning uuringud selles vallas on järjest kvaliteetsemad. Samuti on mõningad riigid muutnud oma seisukohti e-sigarettide osas, kuid valdav enamus on siiski oma arvamuse väljakujundamisel toetunud ebakvaliteetsetel uuringutel. Ehk on järgmine aasta e-sigarettide vallas veelgi produktiivsem.

E-sigaretid võiksid aidata vaimse puudega inimesi

’’The Mental Health and Smoking Partnership’’ avaldas hiljuti teate elektroonilistest sigarettidest, kus rõhutab seda kui oluline on vähendada suitsetajate arvu vaimsete puuetega inimeste hulgas.

Kas e-sigaretid võiksid aidata vaimse puudega inimesi?

Kas e-sigaretid võiksid aidata vaimse puudega inimesi?

Teates seisab järgnev, ’’inimesed, kes kannatavad vaimsete häirete all surevad keskmiselt 10 kuni 20 aastat varem kui terved inimesed ning üheks kõige suuremaks põhjuseks on suitsetamine’’.

Samal ajal kui suitsetajate arv on 20 aasta jooksul üldpopulatsioonis tunduvalt langenud, on vaimsete häirete all kannatavatel inimestel see protsent enam vähem samaks jäänud. Seega on selge, midagi tuleb ette võtta, et olukorda oluliselt parandada.

Eesmärgiks on ’’The Mental Health and Smoking Partnership’’ seadnud järgneva, ’’vähendame suitsetajate arvu vaimsete häiretega inimeste hulgas viie protsendini aastaks 2035, aastaks 2020 võiks suitsetajate arv olla 35%’’.

Tänu elektrooniliste sigarettide efektiivsusele suitsetamisest loobumisel on tõenäoline, et e-sigaretid oleks selleks eesmärgiks kõige parem valik. Terviseeksperdid ning osad organisatsioonid on veidi kõhkleval seisukohal, mis puudutab e-sigarettide soovitamist suitsetamisest loobumise vahendina, kuid viimased uuringud sellest vallast on niivõrd veenvad, et isegi vaimsete häirete spetsialistidel soovitatakse e-sigarettide kasutusele võttu.

’’Cancer Research UK’’ on näidanud tugevat poolehoidu e-sigarettidele ning usub, et e-sigarette saab kasutada selleks, et aidata noori suitsetajaid, kes kannatavad vaimsete häirete all. Samuti ütles Alyssa Best Cancer Research UK’st, et ’’e-sigaretid pakuvad head alternatiivi vaimsete häiretega suitsetajatele, kes ei ole suutnud teisi meetodeid kasutades sellest loobuda’’.

Samal ajal kui 16% UK populatsioonist suitsetavad, on see protsent psühhiaatriahaiglates kuni 70%. ’’The Mental Health and Smoking Partnership’’ väidab, et inimesed kellel on vaimsed häired, hakkavad kaks korda tõenäolisemalt suitsetama kui vaimselt terve inimene. Seega tuleks teha kõik selleks, et aidata vaimsete häirete käes kannatavatel inimestel sellest ebatervislikust harjumusest loobuda.

Türgi valitsus muudab e-sigarettide osas oma seisukohta

Eelmisel kuul teatas Türgi valitsus, et võtab tagasi plaani seoses e-sigarettide ning HBM (heat-not-burn) importimisega. Sellise otsuse peale ütleksid enamus suitsetamisvastased eksperdid, et tegemist on rahva tervise osas väga vastuolulise otsusega, kahjuks on WHO ehk ’’World Health Organization’’ täielikult selle otsuse poolt.

Türgi valitsus muudab e-sigarettide osas oma seisukohta

Türgi valitsus muudab e-sigarettide osas oma seisukohta

Otsus avaldati Türgi finantsministri Naci Abali poolt 17. oktoobril. Samuti olid konverentsil kohal mitmed akadeemikud ning eksperdid, kes antud otsust toetasid.

WHO on üks nendest, kes on seisukohal, et HBM seadmed ning e-sigaretid kujutavad endast tõsist ohtu inimeste tervisele tänu oma kõrgele nikotiinisisaldusele. Samuti on WHO seisukohal, et suitsetamise alternatiivid on viimastel aastatel noorte seas populaarsust kogumas ning see omakorda tõstab tulevikus potentsiaalsete suitsetajate arvu. Tegemist on väitega, mis ei ole siiani kinnitust leidnud.

WHO kiitis Türgi valitsust karmi hoiaku suhtes alternatiivsetele toodetele. Samuti on WHO sõnul Türgi üks riikidest, kes on eeskujuks teistele riikidele tubaka kontrollimise osas. Kuid kas asi on tegelikult nii? Euroopas on kõige madalamate suitsetajate arvuga riigid nagu Rootsi ning UK. Mõlemad riigid on võtnud kasutusele niiöelda ’’kahjude vähendamise hoiaku’’. See tähendab suitsetamise alternatiivide nagu mokatubaka, e-sigarettide ning HBM seadmete toetamine. UK on ideaalne näide sellest, kuidas e-sigarettide riiklik toetus on muutnud suitsetajate arvu rekordiliselt madalaks.

Samuti on teooria nagu meelitaks e-sigaretid noori inimesi nikotiini sõltuvusse, misjärel nad edasi sigarettideni jõuavad, mitmeid kordi ümber lükatud.

Statistika on samuti selle poolt, et e-sigaretid on tõesti kahju vähendamiseks ideaalsed vahendid. Andmed, mis avaldati CDC ’’Centers for Disease Control and Prevention’’ poolt eelmisel juunil, näitavad selgelt, et suitsetajate arv keskkooli õpilaste seas on langenud üle poole viimase viie aasta jooksul (2011-2016). Samal perioodil on samas vanuses inimeste e-sigarettide kasutamine tõusnud 1.5% kuni 16.0%.

Lisaks on langenud keskkooli õpilaste arv, kes e-sigarette kasutavad. Esimest korda, kui e-sigaretid aastal 2015 populaarseks muutusid, oli see protsent 16.0%. Aastal 2016 oli e-sigareti kasutajate arv langenud juba 11.3%. Samas langes samal perioodil suitsetajate arv 1.3%.

Kahjuks on mitmed organisatsioonid nagu WHO ning mitmed riigid nagu Türgi siiani seisukohal, et suitsetamine on mõistlikum kui e-sigarettide kasutamine. Kuid mida aeg edasi, seda rohkem ilmub usaldusväärseid uuringuid, mida isegi WHO ignoreerida ei saa.

Venemaa plaanib sigarettidele ning e-sigarettidele karme regulatsioone

Mida arvab meie idanaaber Venemaa e-sigarettidest ning kuidas on seal lood suitsetamisega? Vladimir Putin on tuntud kui suitsetamise suur vastane. Sellega seoses on nüüd valmimas viie aasta plaan sigarettide ning e-sigarettide reguleerimise osas Venemaal.

Venemaa karmistab e-sigarettide ning tubakatoodete regulatsioone

Venemaa karmistab e-sigarettide ning tubakatoodete regulatsioone

Venemaal on suitsetajate osakaal üks maailma suurimaid, milleks on kuni 40%. Vladimir Putin suitsetamist ei salli ning ’’Newsweek’’ poolt avaldatud artiklis tuleb välja, et ta viskab isegi oma diplomaadi Sergeri Lavrovi üle nalja, et too suitsetamisest loobuda ei suuda. Seega on ta otsustanud agressiivsemate meetodite ehk karmimate regulatsioonide kasuks.

Hetkel maksab Venemaal suitsupakk 4 korda vähem kui näiteks Ameerikas. Putin on oma ettepanekus lisanud kõrge maksu tubaka produktidele. Nagu paljude teiste valitsuste meelest nii on ka Putini arvates e-sigarettide näol tegemist sama kahjulike toodetega nagu sigaretid, seega on löögi all ka e-vedelike maitsed.

Kui Putin saab oma tahtmise, siis on kõik maitsetega e-vedelikud täielikult keelatud. Samuti tahab ta e-sigarettide kasutamise muuta ebaseaduslikuks kohtades, kus suitsetamine on keelatud nagu bussi peatused, sõidukid, ostukeskused jne, ehk siis võrdsustada e-sigaretid tavaliste sigarettidega.

Venemaa parlament on Putini ettepaneku osas pooleks jaotunud. Kuna sigarettide hind on Venemaal umbes 1,47 dollarit, siis selle kõrgem maksustamine on enamuste jaoks Venemaa parlamendis loogiline samm. Küll aga tekitab elavat debatti e-sigarettide kasutamine. Venemaa ajalehe ’’Parlamentskaya Gazeta’’ sõnul on hääletus Putini viie aasta plaani suhtes peaagu võrdselt pooleks. Isegi venelased on kuulnud, et e-sigaretid on kuni 95% vähemkahjulikud kui tavasigaretid.

Putin on läinud isegi nii kaugele, et soovib kunagi keelata ära sigarettide ning e-sigarettide ostmise kõigile, kes on sündinud peale 2014. aastat. Venemaa suitsetamist reguleerivad seadused on üksjagu maas läänemaailmas olevatest regulatsioonidest.

Seda, kuidas Venemaal suitsetamist ning e-sigarettide kasutamist reguleerima hakatakse näitab aeg. Võib loota, et e-sigaretid ei kannata Putini eelarvamuste all ning ka venelased saavad lõpuks oma rahva tervist sigarettidest võõrutades parandama hakata.