E-sigarettide konverentsi põhilised punktid

Ülemaailmne e-sigarettide konverents

Ülemaailmne e-sigarettide konverents

Hiljuti leidis aset ülemaailme e-sigarettide konverents, kus arutati mitmeid päevakorralisi teemasid ning eksperdid avaldasid, mida aasta jooksul on e-sigarettide kohta teada saadud. Selles artiklis võtame kokku põhilised punktid.

E-sigaretid ei kahjusta sinu kopse: Kvaliteetne uuring, mis viidi läbi kolme ja poole aasta jooksul leidis, et e-sigaretid ei kahjustanud mitte mingil määral kopsude funktsionaalsust e-sigareti kasutajate hulgas, kes varem suitsetanud ei olnud.

Suitsetajate arv langeb enneolematul skaalal: UK-s on see langenud näiteks 15 protsendini. E-sigaretid on kindlasti mänginud suurt rolli suitsetajate arvu langemises.

’’Short Fill’’ vastuolu: Regulatsioonidest kinnipidavad edasimüüjad on mures, et nende konkurendid, kes müüvad niiöelda ’’Short Fille’’ mis võivad olla igas suuruses nikotiinivabad e-vedelikud, kuhu on jäetud veidikene ruumi, et sinna vastavalt vajadusele nikotiini lisada. Selle mõte on regulatsioonidest ümber hiilida ning seeläbi lubatust suuremaid e-vedeliku pudeleid müüa. Tihti müüakse testimata e-vedelikke, kuid paljud inimesed kasutavad neid sellele vaatamata.

Väide, et e-sigaretid on vähemalt 95% turvalisemad, on leidnud palju toetust uute uuringute näol: Vaadates toksiine, siis on väga vähe vahet mittesuitsetajate ning e-sigareti kasutajate vahel. Kahjulikke aineid on e-sigaretis võrreldes sigaretiga 0.1-1%, mis on märgatav vahe.

Tervishoiutöötajad mõtlevad välja ’’fakte’’ e-sigarettide kohta: Sellega kaasneb ka valeinformatsioon, mis lõppeb nii mõnegi suitsetaja jaoks enneaegse surmaga.
Philip Morris International annab miljard dollarit sihtasutusele, mis tegeleb e-sigarettide uurimisega: Kas see raha tuleks vastu võtta või pigem tagasi lükata, kuna tegemist on niiöelda ebaeetilise sponsoriga.

’’Heat not Burn’’ seadmed: Kas ja kui tõhusad need on? Nende kohta hetkel kvaliteetset informatsiooni leida on üsna raske. Kõik tõendid on hetkel avaldatud just tootjate poolt, ehk ei pruugi olla väga adekvaatne. Nende uuringute kohaselt on need märkimisväärselt turvalisemad kui sigaretid, kuid umbes 10 korda rohkem kahjulikud kui seda on e-sigaretid.

Võib öelda, et see aasta on olnud e-sigarettide vallas üsna huvitav. E-sigarettide osas on nüüdseks juba üsna palju uuringuid tehtud ning uuringud selles vallas on järjest kvaliteetsemad. Samuti on mõningad riigid muutnud oma seisukohti e-sigarettide osas, kuid valdav enamus on siiski oma arvamuse väljakujundamisel toetunud ebakvaliteetsetel uuringutel. Ehk on järgmine aasta e-sigarettide vallas veelgi produktiivsem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *