Kas suhtumine e-sigarettidesse on USA’s muutumas?

Ülemaailmselt on suhtumine e-sigarettidesse üsna erinev, kuid UK suhtumine on pälvinud erinevate tervise eksperdite heakskiidu. Kas ka USA on oma suhtumist e-sigarettidesse muutmas, või jätkab ta sarnaselt varasemaga karmi poliitikat?

Kas suhtumine e-sigarettidesse on USA’s muutumas?

Kas suhtumine e-sigarettidesse on USA’s muutumas?

Kuna e-sigaretid on UK’s väga populaarsed siis on ka suitsetajate arv langenud rekordiliselt madalale. Selletõttu on mitmed respekteeritud UK organisatsioonid e-sigarette toetama hakanud, kuid kuidas erineb suhtumine e-sigarettidesse USA’s?

USA’s näib see olevat pigem vastupidine, see mõjub rahva tervisele kahjuks üsna laastavalt. E-sigarettide tööstusel on peal karmid piirangud ning enamus uuringuid ning meediakajastus on kahjuks enamjaolt pigem negatiivne. Usutakse pimesi ebakvaliteetseid uuringuid mistõttu jääb e-sigarettidest vale mulje. Kahjuks ei keskenduta e-sigarettide kasulikele omadustele võrreldes suitsetamisega, teised teemad tunduvad olema tunduvalt olulisemad, nagu näiteks ’’gateway’’ teooria.

Peter Hajek arutas hiljuti e-sigarettidesse suhtumise erinevusi nende kahe riigi vahel. Ta jõudis järeldusele, et USA’s keskendutakse peamiselt nikotiinile ning selle sõltuvust tektitavatele omadustele. Samuti ei olnud ta nõus, et ’’gateway’’ teooria antud juhul paika peab, kuna nikotiini sisaldavad e-vedelikud ei ole mitte suitsetajatele eriti atraktiivsed.

Hiljuti avaldas USA’s baseeruv teadusasutus üsna positiivse raporti. Nimelt tuli ’’The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine’’ välja aruandega, kus jõutakse mitmetele arukatele järeldustele e-sigarettide osas ning see on üsna positiivne.

Järjekordselt selgub, et on veenvaid tõendeid, et suitsetamise täielik asendamine e-sigaretiga avaldab kasutaja tervisele äärmiselt positiivset mõju. Nimelt ei puutu kasutaja kokku arvukate kemikaalidega ning kantserogeensete ainetega , mida sigarettides leidub ning mis tervisele ohtlikud on. Samale järeldusele on jõudnud ka arvukad UK’s asuvad asutused, kelle sõnul on e-sigaretid tunduvalt ohutumad kui tavalised sigaretid.

Ameerika e-sigarettide assotsiatsiooni esimehe Gregory Conley sõnul on antud raporti tulemused sarnased nende uuringutega, mis avaldati UK’s organisatsioonide nagu ’’Royal College of Physician’’ ning ’’Public Health England’’ poolt.

See näitab, et UK on e-sigarettide osas juhtival kohal ning eeskujuks paljudele teistele riikidele. Samuti on selge, et UK on väga mõjukas, kui asi puudutab e-sigarette ning paljud inimesed usuvad, et just UK näitab teistele riikidele e-sigarettide osas teed. Kuigi USA’s on veel üsna ebselge, kuidas ja kas üldse suhtumine muutunud on siis taolised raportid on kindlasti samm õiges suunas.

Euroopa Liit lükkab edasi e-sigarettide maksustamise

Euroopa Liit lükkab edasi e-sigarettide maksustamise

Euroopa Liit lükkab edasi e-sigarettide maksustamise

Euroopa Liidu komisjon vaatas hiljuti üle e-sigarettide kasutamisega seonduvaid tõendeid ning otsustas, et hetkel ei ole piisavalt informatsiooni, et e-sigaretid üle kogu Euroopa maksustada. Kuigi nad ei ole seda ideed veel maha matnud, siis lükati see edasi järgmisesse aastasse, et see siis uuesti üle vaadata.

Kahjuks on Euroopa Liit e-sigareti kasutajatele juba palju pahameelt tekitanud. Seda nimelt TPD (Tubaka Produktide Direktiivi) tõttu, mis paneb e-sigarettidele peale arutuid piiranguid. Nüüd on plaanis kehtestada ka üleeuroopaline maks, mis õnneks aga sellel aastal vähemalt ei jõustu.

Algselt tuli see idee Euroopa Liidu Nõukogult, kes palusid harmoniseerida e-sigarettidega seotud maksud üle Euroopa. Näib, nagu tahaks Euroopa Liidu Nõukogu tasa teha sigarettide müügi vähenemisega seotud eelarve puudujääki. Ilmselt eelistab EL Nõukogu, et maksustamine tuleks üleeuroopaliselt, mitte üksikutes riikides nagu näiteks Eestis. Selline eelnõu läheb hästi kokku Euroopa Liidu suhtumisega e-sigarettidesse.

Komisjoni otsus üleeuroopalist maksu mitte kehtestada on ainult ajutine otsus. Uus aruanne tubakast saadava maksu tulust ilmub järgmisel aastal, misjärel vaadatakse antud teema uuesti üle. Komisjoni arvates on üks võimalus maksustada e-sigaretid ning nendega seotud tooted sarnaselt tubakatoodetega.

Komisjon ütles, et kui vaadata seda teemat tervise perspektiivist, siis tuleks rakendada äärmiselt ettevaatlikku lähenemist, et vältida ekslikke otsuseid. Samuti mainiti, et on väga palju erinevaid arvamusi e-sigarettide mõjust tervisele ning samuti ka e-sigarettidele sobilikust maksustamise süsteemist.

E-sigaretid ning muud suitsetamisele alternatiivsed tooted ei ole hetkel tubakaga sarnaselt maksustatud ning sellega seoses on Euroopa Liidu liikmesriigid palunud Euroopa Komisjonil viia läbi uuring, kuidas oleks kõige mõistlikum e-sigarette maksustada.

Eestis maksustati 2018. aasta 1. jaanuarist e-vedelikud, mis avaldab kindlasti väga negatiivset mõju e-sigarettide turule. Tõenäoliselt muutub musta turu osakaal tunduvalt suuremaks ning ilmselt on palju ka neid inimesi, kes otsustavad taas sigarettide kasuks, kuna rahakott ei käi lihtsalt ebainimlikest hindadest üle. Siiski loodame, et olukord paraneb.

Indias on nüüd e-sigarettide müümine keelatud 6 osariigis

Indias on 29 osariiki, millest 6-s on e-sigarettide müümine ning tootmine keelatud. Riigis, kus elab 1,3 miljardit inimest, ei luba taolised piirangud paljudel inimestel alternatiivseid tooteid leida.

Indias on nüüd e-sigarettide müümine keelatud 6 osariigis

Indias on nüüd e-sigarettide müümine keelatud 6 osariigis

Hiljuti keelati e-sigarettide müük ning tootmine ära Bihar’i osariigis, mis on üks suuremaid osariike Indias. Bihar on rahvastiku arvu poolest suuruselt kolmas osariik Indias. Bihar’is elab üle 104 miljoni inimese, see on rohkem kui terve UK või Saksamaa populatsioon. See asub India kirdeosas ning jääb Nepalist pisut lõuna poole.

Osariigi ravimi regulaator andis välja teate, milles seisis, et e-sigarettide tootmine, levitamine, müümine, ostmine, väljapanek ning reklaamimine on nüüdsest keelatud. Ebatavaline antud keelu juures on justnimelt ostmise keelamine, kuid Bihar on ära keelanud ka internetist ostmise.

Antud keelu eesmärk on sarnaselt varasematega ennetada noorte ning õpilaste nikotiini tarbimist. Loomulikult ei kavatseta ära keelata sigarette kuigi Indias on üle 100 miljoni suitsetaja.

Seega on e-sigaretid sisuliselt keelatud nüüd kuues India osariigis, milleks on Jammu & Kashmir, Karnataka, Punjab, Maharashtra, Kerala ning nüüd ka Bihar.

Samrat Chowdhery, kes on India ajakirjanik, ütles, et ka riiklik valitsus kaalub e-sigarettide täielikku keelamist. Kahjuks julgustab antud sammu WHO ehk ’’World Health Organization’’, kelle eesmärk peaks tegelikult olema inimeste tervise kaitsmine. Kahjuks on WHO näidanud, et tegutseb antud valdkonnas täpselt vastupidiselt.

Chowdhery lisas, et sellel regioonil maailmas on kõige rohkem suitsetajaid ning neil oleks ehk kõige enam vaja vähemkahjulikke alternatiive. Kahjuks on just seal teaduse eitajad kõige häälekamad, mis muudab e-sigarettide päästmise pea võimatuks.

Kui e-sigarettide ning kahjude vähendamise toetajad ei suuda oma häält kuuldavaks teha maailma kõige suuremas demokraatias, siis on midagi valesti. Kui riik, millest on viimastel aastatel saanud üks tehnoloogia ning teaduse liidreid, ei suuda aktsepteerida teaduslikku konsensust produkti osas, mis suudaks päästa miljoneid elusid, siis on tegemist üsna kehva olukorraga, mis paneb nii mõnegi inimese demokraatia efektiivsuses kahtlema.

Taiwan liigub e-sigarettide keelu poole

Taiwan on üks järgmistest Aasia riikidest, kes kaalub e-sigarettide täielikku keelustamist. Sealhulgas plaanitakse ära keelata e-sigarettide tootmine, importimine, müük ning reklaamimine. Hetkel teeb ’’Taiwan Vape Association’’ ehk TVA kõik selleks, et riik mõistlikumaid regulatsioone kaaluks.

Taiwan soovib e-sigaretid keelustada

Taiwan soovib e-sigaretid keelustada

Taiwanis elab 23 miljonit inimest, kellest 5 miljonit on suitsetajad. Kuigi suitsetajaid on jäänud vähemaks on see siiski üsna suur protsent ühiskonnast, kes suitsetavad. Suitsetamine on Taiwanis üsna rangelt reguleeritud, näiteks on Taiwan teine Aasia riik, kes on siseruumides suitsetamise ära keelanud. Samuti on neil plaanis keelata suitsetamine autodes. Suitsetajate arv on tunduvalt vähenenud tänu Tubaka Ohtude Ennetamise Aktile, mis jõustus 1997. aastal. Kuid kas selline teguviis soosib suitsetajate arvu vähenemist või võtab see hetkel suitsetavatel inimestel ära võimaluse sellest edukalt loobuda?

Taiwan reguleerib hetkel nikotiini sisaldavaid produkte Farmatseutiliste Afääride Akti raames, samal ajal on nikotiini mittesisaldavad produktid reguleerimata. Kuid nüüd plaanib Taiwani valitsus muudatust, mis sisuliselt tähendab e-sigarettide täielikku keelustamist olenemata sellest, kas toode sisaldab nikotiini või mitte.

Paljud uuringud viitavad järjekindlalt sellele, et e-sigaretid ei vii inimesi tavaliste sigarettideni. Taiwani ametnikud viitavad aga tervise edendamise haldajatele tervise- ja hoolekande ministeeriumi arvamusele, kelle sõnul on e-sigarettide kasutamine teismeliste seas märgatavalt tõusnud ning nad on mures, et e-sigaretid viivad tavaliste sigarettide suitsetamiseni.

Hetke seisuga on e-sigarettide äri Taiwanis suures ohus ning kui eelnõu läbi läheb, peavad e-sigarettidega tegelevad firmad Taiwanist välja kolima. Kuna eelnõus on kirjas, et e-sigaretiks võib pidada ükskõik millist objekti, mis toodab auru ning mida saab kasutada nagu sigareti laadset objekti, siis ei jää müüjatel muud üle kui kolida oma ärid naabruses olevatesse riikidesse nagu Hiina mander, Jaapan, Vietnam, Indoneesia või Malaysia.

TVA esimees Lee Chun Hao on seetõttu suures mures, et ligi 30 e-sigarettidega tegelevat äri Taiwanis on sunnitud ümber kolima. Samuti kahjustab selline teguviis Taiwanis elavate suitsetajate tervist, kes suitsetamisest loobuda soovivad. Loodame siiski, et TVA on oma läbirääkimistes riigiga edukas ning regulatsioone leevendatakse.