Euroopa Liit lükkab edasi e-sigarettide maksustamise

Euroopa Liit lükkab edasi e-sigarettide maksustamise

Euroopa Liit lükkab edasi e-sigarettide maksustamise

Euroopa Liidu komisjon vaatas hiljuti üle e-sigarettide kasutamisega seonduvaid tõendeid ning otsustas, et hetkel ei ole piisavalt informatsiooni, et e-sigaretid üle kogu Euroopa maksustada. Kuigi nad ei ole seda ideed veel maha matnud, siis lükati see edasi järgmisesse aastasse, et see siis uuesti üle vaadata.

Kahjuks on Euroopa Liit e-sigareti kasutajatele juba palju pahameelt tekitanud. Seda nimelt TPD (Tubaka Produktide Direktiivi) tõttu, mis paneb e-sigarettidele peale arutuid piiranguid. Nüüd on plaanis kehtestada ka üleeuroopaline maks, mis õnneks aga sellel aastal vähemalt ei jõustu.

Algselt tuli see idee Euroopa Liidu Nõukogult, kes palusid harmoniseerida e-sigarettidega seotud maksud üle Euroopa. Näib, nagu tahaks Euroopa Liidu Nõukogu tasa teha sigarettide müügi vähenemisega seotud eelarve puudujääki. Ilmselt eelistab EL Nõukogu, et maksustamine tuleks üleeuroopaliselt, mitte üksikutes riikides nagu näiteks Eestis. Selline eelnõu läheb hästi kokku Euroopa Liidu suhtumisega e-sigarettidesse.

Komisjoni otsus üleeuroopalist maksu mitte kehtestada on ainult ajutine otsus. Uus aruanne tubakast saadava maksu tulust ilmub järgmisel aastal, misjärel vaadatakse antud teema uuesti üle. Komisjoni arvates on üks võimalus maksustada e-sigaretid ning nendega seotud tooted sarnaselt tubakatoodetega.

Komisjon ütles, et kui vaadata seda teemat tervise perspektiivist, siis tuleks rakendada äärmiselt ettevaatlikku lähenemist, et vältida ekslikke otsuseid. Samuti mainiti, et on väga palju erinevaid arvamusi e-sigarettide mõjust tervisele ning samuti ka e-sigarettidele sobilikust maksustamise süsteemist.

E-sigaretid ning muud suitsetamisele alternatiivsed tooted ei ole hetkel tubakaga sarnaselt maksustatud ning sellega seoses on Euroopa Liidu liikmesriigid palunud Euroopa Komisjonil viia läbi uuring, kuidas oleks kõige mõistlikum e-sigarette maksustada.

Eestis maksustati 2018. aasta 1. jaanuarist e-vedelikud, mis avaldab kindlasti väga negatiivset mõju e-sigarettide turule. Tõenäoliselt muutub musta turu osakaal tunduvalt suuremaks ning ilmselt on palju ka neid inimesi, kes otsustavad taas sigarettide kasuks, kuna rahakott ei käi lihtsalt ebainimlikest hindadest üle. Siiski loodame, et olukord paraneb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *