Positiivsed tulemused Isle of Man e-sigarettide eksperimendist

Eelmise aasta märtsis avaldas Isle of Man vangla, et proovib kuus kuud e-sigarettide kasutamist sigarettide alternatiivina. Antud eksperimendi eesmärk oli vähendada vangide poolt korraldatavaid ohtlikke olukordasid kui nad keelatud materjale üritavad suitsetada (näiteks teekotid ja banaani koored). Sellise olukorrani on viinud aastal 2008 jõustunud suitsetamise keeld.

Positiivsed tulemused Isle of Man e-sigarettide eksperimendist

Positiivsed tulemused Isle of Man e-sigarettide eksperimendist

Peale ilmselgete terviseriskide on taoline tegevus viinud 800 elektrikatkestuseni, mille on põhjustanud vangid, kes isetehtud sigaretilaadseid esemeid üritavad süüdata kasutades selleks näiteks veekeetjaid ning pistikuid.

Siseküsimuste minister Bill Malarkey on öelnud, et soovitab antud lähenemist lähtudes uutest tõenditest ning meditsiinilistest arvamustest, mis puudutavad e-sigarette. Samuti on disainitud spetsiaalsed vanglas kasutamiseks mõeldud e-sigaretid.

Vangla juhi Bob McColmi sõnul on eksperimenti saatnud tõeline edu. Samuti märkis McColm, et suitsetamise keelamine on tõstatanud mitmeid probleeme just nende vangidega, kes sihikindlalt on otsustanud suitsetamisega jätkata.

Uus lähenemine võimaldas vangidel osta e-sigarette nimega E-Burn. Vangidel oli seda lubatud kasutada nii oma kongis kui ka väliruumides. Selle tulemusena muutus olukord vanglas märgatavalt. Näitena toome ära järgmise statistika:

• Õigusrikkumised langesid 42%
• Käitumishoiatused langesid 58%
• Elektrikatkestused langesid 50%
• 25% uutest vangidest palus abi suitsetamisest loobumiseks
• Aastas säästetakse antud lähenemisega 8500£ nikotiini asendusteraapiate arvelt

Sõltumatu järvelvalveameti esimees Bob Ringham ütles, et vangla atmosfäär on tunduvalt parem kui enne. Samuti arvab ta, et e-sigarettide keelamine oleks samm vales suunas peale nii positiivseid tulemusi.

Isle of man on Iirimaa ning UK vahel asuv saar, kus elab umbkaudu 84000 inimest. Isle of Man vanglas on ligikaudu 150 vangi, kellest suur hulk on hetkel suitsetajad või endised suitsetajad.

E-sigareti kasutajad on nüüdsest Singapuris kriminaalid

Alates esimesest veebruarist on kõik e-sigareti kasutajad Singapuris kriminaalid. Eelnevalt oli Singapuris keelatud e-sigarettide müük, kuid nüüd on pilk pööratud ka e-sigareti kasutajate peale.

E-sigareti kasutajad on nüüdsest Singapuris kriminaalid

E-sigareti kasutajad on nüüdsest Singapuris kriminaalid

E-sigarettide või samalaadsete toodete omamine või kasutamine on nüüd karistatav kuni 2000 Singapuri dollari ($1500 US) suuruse rahatrahviga. E-sigareti maaletoojaid ning edasimüüjaid võib oodata aga kuni 10,000 Singapuri dollari suurune trahv ning kuni kuuekuune vanglakaristus. Korduvalt karistatud inimese karistus võib olla aga topelt sama suur.

Need uued seadused on alles esimene samm, nimelt plaanitakse Singapuri Tubaka kontrolli ning müügi regulatsioone mastaapselt muuta. Antud seadusemuudatus võieti Singapuri parlamendi poolt vastu eelmisel aastal.

Singapuri Terviseministeeriumi pressiesindaja sõnul soovitatakse inimestel võimalikult kiirelt nüüdsest keelatud seadmetest loobuda.

Kahjuks on tavasigaretid aga jätkuvalt legaalsed, kuigi vanusepiirangut tõsteti 18 aastalt 21 aastani. Seda on plaanis teha üsna aeglaselt 3 aasta vältel.

Sarnaselt langevate doominoklotsiga, on Aasia riigid hakanud järjepanu e-sigarettide kasutamist keelama ning piirama. Mõned riigid on e-sigarettide kasutamist piiranud kõrgete maksudega, samal ajal on mitmed riigid e-sigaretid täiesti ära keelanud.

Mõned riigid, nagu Taiwan ning India on seda teinud organisatsioonide nagu World Health Organization survel. Riigid nagu Tai ning Indoneesia on seda teinud peamiselt hirmu tõttu, et mitte kaotada sigarettide müügist saadavat maksutulu. Eelnimetatud riikides pööratakase suitsetamisest tulenevatele kahjudele üsna vähe tähelepanu.

Singapur on väga jõukas ning arenenud riik. Selles saareriigis elab 5.6 miljonit elanikku ning see asub Indoneesia ning Malaisia vahel. See on üks suurematest finantskeskustest Aasias ning suitsetajaid on Singapuri elanikkonnas umbes 15%, mis on võrreldav USA, UK ning Austraaliaga.

Malaisia politsei korraldas haaranguid sadades e-sigareti poodides

Malaisias toimus suur e-sigareti poodide haarangute laine, kus konfiskeeriti kõik nikotiini sisaldavad e-vedelikud ning hulgimüügi andmed. Haarangud viidi läbi üheaegselt ning need algasid kell 15 Malaisia aja järgi.

Kuigi antud lugu ei ole hetkel veel täiesti selge, siis näib, et haaranguid viis läbi Kagu-Aasia farmaatsiateenistus, mis on Malaisia terviseministeeriumist iseseisev asutus. Teadaolevad andmed tulevad Malaisia e-sigarettide ühingust MOVE, kes on ka ülemaailmse nikotiini tarbijate võrgustiku liige.

Malaisia politsei korraldas haaranguid sadades e-sigareti poodides

Malaisia politsei korraldas haaranguid sadades e-sigareti poodides

E-sigaretid on Malaisias üsna rangelt reguleeritud ning nikotiini sisaldavad e-vedelikud on sootuks ära keelatud. Samuti ei ole lubatud avalikus kohas e-sigaretti kasutada. Sellest hoolimata on Malaisias üle miljoni e-sigareti kasutaja.

Haarang oli farmaatsiateenistuse poolt hästi organiseeritud ning on näha, et seda on juba pikemat aega plaanitud, kuna läbi käidi kõik iseseisvad e-sigareti poed. Kokku kontrolliti 280 e-sigareti poodi, samuti nõuti poe omanikelt, et nad avaldaks kontaktinfo isikute kohta, kellelt nad e-vedelikud soetanud on, samuti sunniti poe personali üle andma arestitud toodete tšekid.

MOVE organisatsioon usub, et valitsus võtab järgmisena ette hulgimüüjad. MOVE juhataja Azrul Hafriz ütles, et tema arvates viidi operatsioon läbi eelnevalt terviseministeeriumiga kooskõlastamata. MOVE organisatsioon puutub pidevalt kokku terviseministeeriumiga, sellest hoolimata ei saanud ta ühtegi hoiatust, et sarnane haarang toimuda võiks.

Malaisias on kolm valitsusasutust, kes jagavad vastutust e-sigarettide reguleerimisel. Terviseministeerium reguleerib nikotiiniga e-vedelikke Mürkide Akti ning Ravimite Müümise aktiga. Nendes seadustest seisab, et ainult litsentseeritud apteegid ning meditsiinitöötajad võivad nikotiini müüa ning seda ainult meditsiinilistel eesmärkidel.

Tasub veel ära märkida, et tegemist ei ole esimese korraga, kui Malaisia ametivõimud e-sigareti poodidele haaranguid korraldavad. Sarnane aktsioon toimus Malaisias aastal 2015. Sarnaselt seekord juhtunud haaranguga, konfiskeeriti ka siis kõik nikotiini sisaldavad e-vedelikud.