Malaisia politsei korraldas haaranguid sadades e-sigareti poodides

Malaisias toimus suur e-sigareti poodide haarangute laine, kus konfiskeeriti kõik nikotiini sisaldavad e-vedelikud ning hulgimüügi andmed. Haarangud viidi läbi üheaegselt ning need algasid kell 15 Malaisia aja järgi.

Kuigi antud lugu ei ole hetkel veel täiesti selge, siis näib, et haaranguid viis läbi Kagu-Aasia farmaatsiateenistus, mis on Malaisia terviseministeeriumist iseseisev asutus. Teadaolevad andmed tulevad Malaisia e-sigarettide ühingust MOVE, kes on ka ülemaailmse nikotiini tarbijate võrgustiku liige.

Malaisia politsei korraldas haaranguid sadades e-sigareti poodides

Malaisia politsei korraldas haaranguid sadades e-sigareti poodides

E-sigaretid on Malaisias üsna rangelt reguleeritud ning nikotiini sisaldavad e-vedelikud on sootuks ära keelatud. Samuti ei ole lubatud avalikus kohas e-sigaretti kasutada. Sellest hoolimata on Malaisias üle miljoni e-sigareti kasutaja.

Haarang oli farmaatsiateenistuse poolt hästi organiseeritud ning on näha, et seda on juba pikemat aega plaanitud, kuna läbi käidi kõik iseseisvad e-sigareti poed. Kokku kontrolliti 280 e-sigareti poodi, samuti nõuti poe omanikelt, et nad avaldaks kontaktinfo isikute kohta, kellelt nad e-vedelikud soetanud on, samuti sunniti poe personali üle andma arestitud toodete tšekid.

MOVE organisatsioon usub, et valitsus võtab järgmisena ette hulgimüüjad. MOVE juhataja Azrul Hafriz ütles, et tema arvates viidi operatsioon läbi eelnevalt terviseministeeriumiga kooskõlastamata. MOVE organisatsioon puutub pidevalt kokku terviseministeeriumiga, sellest hoolimata ei saanud ta ühtegi hoiatust, et sarnane haarang toimuda võiks.

Malaisias on kolm valitsusasutust, kes jagavad vastutust e-sigarettide reguleerimisel. Terviseministeerium reguleerib nikotiiniga e-vedelikke Mürkide Akti ning Ravimite Müümise aktiga. Nendes seadustest seisab, et ainult litsentseeritud apteegid ning meditsiinitöötajad võivad nikotiini müüa ning seda ainult meditsiinilistel eesmärkidel.

Tasub veel ära märkida, et tegemist ei ole esimese korraga, kui Malaisia ametivõimud e-sigareti poodidele haaranguid korraldavad. Sarnane aktsioon toimus Malaisias aastal 2015. Sarnaselt seekord juhtunud haaranguga, konfiskeeriti ka siis kõik nikotiini sisaldavad e-vedelikud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *