Taiwan liigub e-sigarettide keelu poole

Taiwan on üks järgmistest Aasia riikidest, kes kaalub e-sigarettide täielikku keelustamist. Sealhulgas plaanitakse ära keelata e-sigarettide tootmine, importimine, müük ning reklaamimine. Hetkel teeb ’’Taiwan Vape Association’’ ehk TVA kõik selleks, et riik mõistlikumaid regulatsioone kaaluks.

Taiwan soovib e-sigaretid keelustada

Taiwan soovib e-sigaretid keelustada

Taiwanis elab 23 miljonit inimest, kellest 5 miljonit on suitsetajad. Kuigi suitsetajaid on jäänud vähemaks on see siiski üsna suur protsent ühiskonnast, kes suitsetavad. Suitsetamine on Taiwanis üsna rangelt reguleeritud, näiteks on Taiwan teine Aasia riik, kes on siseruumides suitsetamise ära keelanud. Samuti on neil plaanis keelata suitsetamine autodes. Suitsetajate arv on tunduvalt vähenenud tänu Tubaka Ohtude Ennetamise Aktile, mis jõustus 1997. aastal. Kuid kas selline teguviis soosib suitsetajate arvu vähenemist või võtab see hetkel suitsetavatel inimestel ära võimaluse sellest edukalt loobuda?

Taiwan reguleerib hetkel nikotiini sisaldavaid produkte Farmatseutiliste Afääride Akti raames, samal ajal on nikotiini mittesisaldavad produktid reguleerimata. Kuid nüüd plaanib Taiwani valitsus muudatust, mis sisuliselt tähendab e-sigarettide täielikku keelustamist olenemata sellest, kas toode sisaldab nikotiini või mitte.

Paljud uuringud viitavad järjekindlalt sellele, et e-sigaretid ei vii inimesi tavaliste sigarettideni. Taiwani ametnikud viitavad aga tervise edendamise haldajatele tervise- ja hoolekande ministeeriumi arvamusele, kelle sõnul on e-sigarettide kasutamine teismeliste seas märgatavalt tõusnud ning nad on mures, et e-sigaretid viivad tavaliste sigarettide suitsetamiseni.

Hetke seisuga on e-sigarettide äri Taiwanis suures ohus ning kui eelnõu läbi läheb, peavad e-sigarettidega tegelevad firmad Taiwanist välja kolima. Kuna eelnõus on kirjas, et e-sigaretiks võib pidada ükskõik millist objekti, mis toodab auru ning mida saab kasutada nagu sigareti laadset objekti, siis ei jää müüjatel muud üle kui kolida oma ärid naabruses olevatesse riikidesse nagu Hiina mander, Jaapan, Vietnam, Indoneesia või Malaysia.

TVA esimees Lee Chun Hao on seetõttu suures mures, et ligi 30 e-sigarettidega tegelevat äri Taiwanis on sunnitud ümber kolima. Samuti kahjustab selline teguviis Taiwanis elavate suitsetajate tervist, kes suitsetamisest loobuda soovivad. Loodame siiski, et TVA on oma läbirääkimistes riigiga edukas ning regulatsioone leevendatakse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *