E-sigaretid võiksid aidata vaimse puudega inimesi

’’The Mental Health and Smoking Partnership’’ avaldas hiljuti teate elektroonilistest sigarettidest, kus rõhutab seda kui oluline on vähendada suitsetajate arvu vaimsete puuetega inimeste hulgas.

Kas e-sigaretid võiksid aidata vaimse puudega inimesi?

Kas e-sigaretid võiksid aidata vaimse puudega inimesi?

Teates seisab järgnev, ’’inimesed, kes kannatavad vaimsete häirete all surevad keskmiselt 10 kuni 20 aastat varem kui terved inimesed ning üheks kõige suuremaks põhjuseks on suitsetamine’’.

Samal ajal kui suitsetajate arv on 20 aasta jooksul üldpopulatsioonis tunduvalt langenud, on vaimsete häirete all kannatavatel inimestel see protsent enam vähem samaks jäänud. Seega on selge, midagi tuleb ette võtta, et olukorda oluliselt parandada.

Eesmärgiks on ’’The Mental Health and Smoking Partnership’’ seadnud järgneva, ’’vähendame suitsetajate arvu vaimsete häiretega inimeste hulgas viie protsendini aastaks 2035, aastaks 2020 võiks suitsetajate arv olla 35%’’.

Tänu elektrooniliste sigarettide efektiivsusele suitsetamisest loobumisel on tõenäoline, et e-sigaretid oleks selleks eesmärgiks kõige parem valik. Terviseeksperdid ning osad organisatsioonid on veidi kõhkleval seisukohal, mis puudutab e-sigarettide soovitamist suitsetamisest loobumise vahendina, kuid viimased uuringud sellest vallast on niivõrd veenvad, et isegi vaimsete häirete spetsialistidel soovitatakse e-sigarettide kasutusele võttu.

’’Cancer Research UK’’ on näidanud tugevat poolehoidu e-sigarettidele ning usub, et e-sigarette saab kasutada selleks, et aidata noori suitsetajaid, kes kannatavad vaimsete häirete all. Samuti ütles Alyssa Best Cancer Research UK’st, et ’’e-sigaretid pakuvad head alternatiivi vaimsete häiretega suitsetajatele, kes ei ole suutnud teisi meetodeid kasutades sellest loobuda’’.

Samal ajal kui 16% UK populatsioonist suitsetavad, on see protsent psühhiaatriahaiglates kuni 70%. ’’The Mental Health and Smoking Partnership’’ väidab, et inimesed kellel on vaimsed häired, hakkavad kaks korda tõenäolisemalt suitsetama kui vaimselt terve inimene. Seega tuleks teha kõik selleks, et aidata vaimsete häirete käes kannatavatel inimestel sellest ebatervislikust harjumusest loobuda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *