Lõuna-Aafrika ametnikud tegid ettepaneku uuteks tubakatoodete regulatsioonideks

Kui antud eelnõu heaks kiidetakse, viib see suurte muudatusteni Lõuna-Aafrika suitsetamise ning e-sigarettide kasutamise regulatsioonides. See seaduse muudatus sisaldab endas viit põhilist punkti, mille eesmärgiks on vähendada suitsetajate arvu.

Lõuna-Aafrika ametnikud tegid ettepaneku uuteks tubakatoodete regulatsioonideks

Lõuna-Aafrika ametnikud tegid ettepaneku uuteks tubakatoodete regulatsioonideks

Esimene muudatus oleks suitsetamise keelamine 10 meetri kaugusel avalikest hoonetest. Selle eesmärk on suitsetamine raskemaks teha ning kaitsta mittesuitsetajaid passiivse suitsetamise eest.

Teiseks muudatuseks on tubakatoodete lettidelt peitmine. See hõlmab endas peale tubakatoodete silme alt peitmise ka seda, et tubakatoodete pakendid on oma disainilt lihtsad ning ilustamata.

Samuti soovitakse ära keelata siseruumides suitsetamine ning täielikult keelustada sigarettide müügiautomaadid.

Kahjuks ei pääse regulatsioonidest ka e-sigaretid. Antud eelnõu tooks kaasa üsna mitu märkimisväärset muudatust. Näiteks sisaldab antud eelnõu seda, kus on e-sigarettide kasutamine lubatud ning kus keelatud.

Suitsetamisvastase Riikliku Nõukogu tegevdirektor Savera Kalideen on nõus sellega, et antud tubakaregulatsioonid on iganenud ning ei täida enam oma eesmärki. Kalideen leiab, et e-sigarette ning muid sarnaseid alternatiivtooteid ei tohiks võrrelda tavasigarettidega, siis tuleks neid siiski reguleerida vastavalt nende ohutusastmele.

Kalideen’i sõnul on selge, et nikotiin tõstab vererõhku, võib viia kopsuhaigusteni ning kahjustada südametegevust (viimase kahe kohta puuduvad tõendid). Samuti arvab ta, et e-sigarette võiks kasutada oma suitsetamisest loobumise teekonnal, kuid pärast seda oleks mõistlik ka e-sigarettidest loobuda.

On positiivne, et antud eelnõu suitsetamist raskendab ning kaitseb mittesuitsetajaid passiivse suitsetamise eest, kuid e-sigarettide regulatsioonid võiksid jääda mõistlikkuse piiridesse, et julgustada ning aidata suitsetajaid sigarettidest loobuda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *