USA’s jätkub sõda e-sigarettide üle #FUNDtheSUIT

Sõda e-sigarettide üle on USA’s läinud üha intensiivsemaks ning sellega seoses on otsustanud ’’Vape News Magazine’’ ning Youtuber Grimm Green luua rahvarahastus kampaania, mille eesmärgiks on koguda raha ’’Nicopure’’ ning ’’Right to be Smoke-Free’’ kohtuvaidluse tarbeks FDA (Food and Drug Administration) vastu.

USA’s jätkub sõda e-sigarettide üle #FUNDtheSUIT

USA’s jätkub sõda e-sigarettide üle #FUNDtheSUIT

Kohtuvaidlus algas juba 2 aastat tagasi

Pea 2 aastat tagasi, 2016. mail, teatas ’’Nicopure Labs LLC’’, et kaebab FDA otsuse, mis oleks e-sigarette reguleerinud karmimalt kui tavasigarette, edasi kohtusse.

Nicopure leidis, et FDA reguleerimisprotsess oli rikkunud haldusmenetluse seadust (APA) ning antud regulatsioon oleks rikkunud Ameerika Ühendriikide põhiseadust. Nicopure on nõus toetama mõistlikku reguleerimist, mis kaitseks tarbijate huve ning inimeste tervist.

Teisalt leiab FDA, et kuna tubakaregulatsioon lubab neil reguleerida teatud tubakaproduktide osasid ning komponente, siis võiks nende autoriteet laieneda ka e-sigarettideni ning e-vedelikeni. Kahjuks otsustas kohtunik Judge Amy Berman esimesel kohtuvaidlusel FDA kasuks.

Nüüdseks on otsus edasi kaevatud

Hetkeseisuga on antud vaidlus jõudnud apellatsioonikohtusse ning on suur võimalus, et see jõuab edasi Ameerika Ühendriikide ülemkohtusse.

Sellega seoses alustatigi rahvarahastus kampaania, et tasuda erinevate kulude eest, mis antud vaidlusega kaasnevad. Kogu kohtuvaidlus läheb umbkaudselt maksma $250,000.

See kohtuvaidlus võib olla määrava tähtsusega USA jaoks, mille tagajärjed panevad aluse sellele, milliseks  e-sigarettide maastik kujuneb. Seetõttu on antud vaidlus saanud suurt kõlapinda ning toetust.

Otsus võib mõjutada ka Euroopat

Kuigi võib tunduda, nagu see meid ei puuduta, siis on üsna reaalne, et antud kohtulahendi tagajärjed jõuavad lõpuks ka Euroopasse ning paljudesse teistesse riikidesse.

Nimelt seab USA suhtumine e-sigarettidesse pretsedendi teiste riikide jaoks ning nii mõnedki riigid võivad neilt eeskuju võtta. Seega tasub hoolega jälgida ning ka omalt poolt USA e-sigareti kasutajaid toetada, sest mine tea, võibolla on positiivse tulemuse korral ka Euroopas muutusi oodata.