Karm eelnõu ähvardab e-sigarettide kasutamist Eestis raskendada

Hiljuti jõudis rahvaalgatus ’’peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega’’ sotsiaalkomisjonis arutelu alla. Antud petitsiooniga loodetakse ennetada seadust, mis keelaks ära maitse- ja lõhnaained e-vedelikes, riigisisese kaugmüügi, e-sigarettide ja e-vedelike väljapaneku piiramise jaemüügis, e-sigareti vedeliku aktsiisiga maksustamise ning suunaks samuti e-sigareti tarbijad suitsuruumidesse.

Anna oma panus vastates E-liidu küsimustikule

Petitsiooni käis riigikogus kaitsmas E-liit (Ingmar Kurg, Kirill Vlassov ja Askur Alas). Paraku on ’’tervisekaitsjate’’ nagu Maris Jesse arvamus vastupidine. Positiivseks võib lugeda seda, et komisjon ise jäi mõt tesse. Kogu selle teema teeb problemaatiliseks suur arv ebaadekvaatseid uuringuid, mida osad inimesed pimesi usuvad. Tänu poliitikutele, kes sellest teemast palju ei tea ja kujundavad oma arvamuse paari üldjuhul kallutatud ning ebaadekvaatse uuringu põhjal, võibki juhtuda, et piiratakse rahva võimalusi suitsetamisest loobuda. Paneb mõtlema, kas selline komisjon on pädev sellist teemat hindama. Petitsiooni põhieesmärk oli komisjoni veenmine, et toimuks järgmine istung, mis on avalik ning kus osalevad ka E-liidu kutsutud rahvusvaheliselt tuntud sõltumatud eksperdid.

Veipimise võrdsustamine suitsetamisega kahjustaks pikemas perspektiivis suurel määral rahva tervist ning rööviks suitsetajatelt võimaluse tubakast loobumiseks. Samuti suunaks antud eelnõu e-sigareti kasutajad mustale turule, kus toodete kvaliteet kaheldav on. Kehvemal juhul lähevad osad e-sigareti kasutajad tagasi suitsetamise juurde.

Eestis tekitab igal aastal tubaka tarvitamine kahju 0,5% SKP ulatuses ning otseselt sureb suitsetamise tagajärjel 2000 inimest aastas. Pooled suitsetajatest ei ela täisväärtuslikku elu ning vaevlevad mitmete krooniliste haiguste käes. E-sigareti kasutamise ajaloos pole üle kümne aasta jooksul mitte ükski inimene surnud ja pole tuvastatud ka ühtegi haigust, mis e-sigareti tarbimisest põhjustatud oleks. Vastutustundetu on võtta täiskasvanud inimestelt ära võimalus e-sigaretti kasutada. Eesti eelnõuga sarnane seadus on vastu võetud näiteks Soomes, kus suitsetajaid on 19% elanikkonnast. Sealne tendents näitab aga musta turu kasvu ning välismaalt kauba tellimist. Sellega jääb riik ilma maksudest ning rikub ebakvaliteetsete e-vedelik ega rahva tervist.

Kuid selleks, et antud eelnõu läbi ei läheks, saad ka sina anda enda panuse vastates E-liidu küsimustikule, mille tulemused esitletakse juba sellel nädalal toimuval rahvaalgatuse arutelul Riigikogu sotsiaalkomisjonis. Iga inimese panus on oluline, et saaksime muuta hetkel toimuvat!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *